شبکه اجتماعی تعداد مطلب تاریخ به روزرسانی
تلگرام ۱۲,۹۵۷,۰۵۱
۱۰ اردیبهشت ۹۹
اینستاگرام ۵,۳۵۵۰۲ ۱۰ اردیبهشت ۹۹
توئیتر ۵,۸۵۱,۲۱۷ ۱۰ اردیبهشت ۹۹
اخبار ۱,۱۸۰,۸۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۹۹

مجموعه دادگان مورد استفاده در این فراخوان بالغ بر ۲۵ میلیون پست و خبر منتشر شده در فضای مجازی با محوریت کرونا است. این مطالب از کانال‌های عمومی تلگرام، صفحات عمومی اینستاگرام و توئیتر و همچنین اخبار داخلی منتشر شده به صورت آنلاین از ۱ بهمن ۹۸ در حال استخراج است.

به منظور استفاده متخصصین، تمامی دادگان پیش‌پردازش شده است (شامل نرمال‌سازی، قطعه‌بندی و علامت‌گذاری).

همچنین بر روی ۶۰۰۰ پست و خبر به صورت تصادفی در بازه زمانی اول بهمن الی ۱۰ اردیبهشت به صورت دستی ۶۰ برچسب‌گذاری موضوعی و هیجانی انجام شده است که می‌تواند برای یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه دادگان و توضیحات آن در قسمت زیر قابل دریافت است.

نکته کلیدی: پژوهش میان‌رشته‌ای

نکته بسیار مهمی كه در دنيا به آن توجه ويژه شده و در ايران مورد غفلت قرار می‌گیرد آن است كه، تحليل هوشمند داده كاری ميان رشته‌ای است و صرفا يك امر مربوط به متخصصان پردازش و شركت‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نيست. به عبارت ديگر عبور از بحران بدون درك و تحليل ابعاد اجتماعی، شناختی، اقتصادی آن ممکن نيست و لذا لازم است تحليل داده ها توسط تيم‌های ميان رشته‌ای انجام پذيرد. برخلاف ديدگاه غالب، تحليل هوشمند داده ها يك كار صرفا پردازشی نيست بلكه معنی يابی در داده است. لذا لازم است كه تيمهای بين رشته ای مانند هوش مصنوعی، اپيدمولوژی، جامعه شناسی، اقتصادی و روانشناسی به تحليل و تفسير دادگان بپردازند.

 برخی از موضوعات مورد توجه این فراخوان

  • بررسی تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و نحوه گفتگوها بر عواملی همچون: همدلی و همسو سازی افراد جامعه و هیجانات

  • بررسی تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و گفتگوهای متفاوت (به طور مثال خود دوستی در مقابل دیگر دوستی) بر رعایت بهداشت در جامعه

  • مدل شیوع اخبار نادرست و شایعات با محوریت کرونا در فضای مجازی

  • کشف و درک واقعیت فرهنگی، اجتماعی و قوم نگاری بر اساس گفتمان حول کرونا در فضای مجازی

  • تحلیل همزمان گفتمان و رفتار جامعه و دینامیك آنها در پاسخ به وقایع و سیاست های دولت برای مهار و مدیریت بحران كرونا و بازسازی كشور.
  • رصد دینامیك گفتمان مردم در فضای مجازی و ارتباط آن با رفتار اجتماعی آنان (مانند فاصله گذاری اجتماعی و خرید) در ابعاد مختلف بحران كرونا نظیر درك خطر و
  • دینامیک ذهنیت افراد نسبت به عملکرد دولتها در سراسر دنیا در مواجهه با کرونا و عوامل تاثیرگذار بر آن

  • تاثیر کرونا بر نگرش، ذهنیت و افکار پایه افراد با محوریت الگوی مصرف
  • مدلسازی الگوی تطبیق افراد با سبک رفتاری جدید مورد نیاز در مواجهه با کرونا