جوایز نقدی

  

اهدای جوایز نقدی در فاز اول:

تیم اول:  ۶۰ میلیون تومان

تیم دوم:  ۵۰ میلیون تومان

تیم سوم:  ۴۰ میلیون تومان

تیم چهارم:  ۳۰ میلیون تومان

تیم پنجم:  ۲۰ میلیون تومان

حمایت ها

 

  • تامین بخشی از هزینه های پردازشی جهت پردازش کل دادگان.
  • معرفی تیم های برگزیده در سطح ملی.
  • حمایت از حداکثر پنج تیم برگزیده در فاز اول      
    o حمایت و تامین هزینه های دوره شتاب‌دهی برای تیم­‌های تخصصی و دانشگاهی نوپا برای تبدیل شده به شرکت دانش بنیان تا سقف ۲۰ میلیون تومان
    o حمایت از شرکت­ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در قالب وام بدون بهره جهت ایجاد و توسعه دپارتمان داده کاوی هوشمند به توان شناختی
  • امکان عقد قرارداد با سه تیم برتر جهت ادامه مسیر و توسعه و تعمیق تحلیل‌ها با استفاده از دادگان موازی.